Velkommen til Legstoppers

Legstoppers® er designet, så din vaskemaskine og tørretumbler kan stå fast og sikkert uden at bevæge sig hen over gulvet under brug.

Dette produkt monteres under vaskemaskinen og/eller under tørretumbleren. Maskinen vil opnå maksimal stabilitet ved anvendelse af Legstoppers®, når også maskinens ben justeres som beskrevet i fabrikantents monteringsanvisning. Muligheden for, at maskinen bevæger sig hen over gulvet, vil derved formindskes. Reducerer støj og vibration.

Legstoppers® er også designet til at kunne monteres under de tørretumblere, der anbringes ovenpå vaskemaskinen.

Læs mere om Legstoppers® i testrapporten udført af SIFO – Statens Institutt for Forbruksforskning.  Vælg menuen SIFO-rapport. Rapporten viser, at Legstoppers® er et logisk tilbehør.