Velkommen til Legstoppers

Legstoppers® er utviklet for å få din vaskemaskin og tørketrommel til å stå stabilt og rolig, uten at de forflytter seg på gulvet.

Produktet monteres under vaskemaskin og/eller under tørketrommel. Sammen med en korrekt justering av apparatet i henhold til fabrikantens monteringsanvisninger, sammen med bruk av legstoppers, vil gi apparatet maksimal stabilitet, og redusere faren for at apparatet forflytter seg på gulvet. Reduserer støy og vibrasjoner.

Legstoppers® er også utviklet for å monteres under tørketrommel som står oppe på vaskemaskin.

Under menyvalg SIFO-rapport vil du kunne lese testrapport om Legstoppers® utført av SIFO – Statens institutt for forbruksforskning. Rapporten viser at Legstoppers® er et selvfølgelig valg av tilbehør.